Türkiye'nin Orman Varlığı

Ormanlık Alanlar (Ha)

Niteliği

İbreli

Yapraklı

İb+Yap

KORU TOP.

BALTALIK

ORMANLIK

Normal

6280245

1298806

1361163

8940214

1681006

10621220

Bozuk

5123546

532730

843104

6499380

4068146

10567526

TOPLAM

11403791

1831536

2204267

15439594

5749152

21188746Servet (Koru-M3 Baltalık-Ster)

Niteliği

İbreli

Yapraklı

KORU TOP.

BALTALIK

Normal

818553174

310017110

1128570284

   

Bozuk

51068438

14368303

65436741

   

TOPLAM

869621612

324385413

1194007025

125490328


Yıllık Cari Artım (Koru-M3 Baltalık-Ster)

Niteliği

İbreli

Yapraklı

KORU TOP.

BALTALIK

Normal

22234860

7673841

29908701

   

Bozuk

1165259

352827

1518086

   

TOPLAM

23400119

8026668

31426787

6474006


Yıllık Ortalama Eta (Koru-m3)
(Baltalık-Ster)

Niteliği

KORU TOP.

BALTALIK

Tensil

6838121

   

Bakım

3676324

   

Seçme

450248

   

Devamlı Or.

317728

   

TOPLAM

11282421

6689663İllere Göre Orman Alanları...
Bölge Müdürlüklerine Göre Orman Alanları...

Daha fazla bilgi için...Kaynak: 2004 Orman Envanteri Sonuçları
Yazdır!... © 2006 OGM