ELAZIĞ
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kod No İşletme Müdürlüğü Sayısı İşletme Şefliği Sayısı Diğer Şeflik Sayısı Orman Alanı (Ha) Açıklık Alan (Ha) Genel Alan (Ha)
12 6 44 2 2.096.154 10.238.036 12.334.190

Kapsadığı İl Sayısı 31.Madde Köy Sayısı 32.Madde Köy Sayısı Diğer Köyler Sayısı Yıllık Ort.Yağış (mm) İl Nüfusu Genel Nüfus
13 1164 983 58 427 213.363 5.229.221

Arazi Yapısı: Genellikle düz ovalar bulunmakla birlikte bazı kısımlar çok dağlık, dik ve meyillidir.

İklim: Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

Kapsadığı İller: Bingöl, Bitlis, Batman, Elazığ, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van


İşl. Müd. Sınırları Haritası Orman Durumu Haritası Fiziki Haritası Doğal Vegetasyon Haritası


Bölge Müdürlüğü'nün Telefon-Faks Numaraları
Telefon Kod No Direkt Telefon No Santral Telefon No Faks No
0(424) 2183471 2181471 2185376ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ
Kod No İşletme Müdürlüğü Adı Merkezi Bulunduğu İl İşletme Şefliği (adet) Diğer Şeflikler (adet)
1202 BİTLİS Bitlis Bitlis 6 0
1203 ELAZIĞ Elazığ Elazığ 12 2
1204 HAKKARİ Hakkari Hakkari 3 0
1206 TUNCELİ Tunceli Tunceli 5 0
1209 DİYARBAKIR Diyarbakır Diyarbakır 9 0
1211 SİİRT Siirt Siirt 9 0
TOPLAM 44 2

     
© 2009 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İMİ Bilgi İşlem Müdürlüğü