• 2009 Yılı Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştay Takvimi


SAKLAMA SÜRELİ STANDARD DOSYA PLANI İÇİN TIKLAYINIZ


Stratejik Planlama Ekibinin 11. toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

GEÇİCİ GÜNDEM
Toplantıda :
• Koruma (Kadastro ve Mülkiyet; yeni kadastro, aplikasyon, 2/B uygulamaları, tapuya tescil, izin ve irtifak, tapulu kesim vb), Planlama, Kapasite Geliştirme ve İmaj Çalışma gruplarınca Belirlenecek Hedef taslakları ile performans göstergelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
• Hedefleri ve faaliyetleri belirlenen çalışma gruplarının bu faaliyetleri maliyetlendirme yapması .
• Gelecek toplantının tarihinin belirlenmesi